Entrades

Primera reunió del Consell de Delegats 2023-2024

 A continuació adjuntem l'acta del Consell de Delegats del 1r trimestre, que va tenir lloc el dia 5 de desembre de 2023. ACTES DEL CONSELL DE DELEGATS Dia: 5/12/2023 Lloc: Sala d’actes Convocats: delegats de l’ESO, Batxillerat, Cicles i PFI, membres de l’equip directiu (Joan Carles Seguí - director; Rosa Salvador - Cap d’Estudis; Neus Inglada - secretaria; Susana Russiñol - Coordinadora pedagògica), i impulsora de l’Escola Verda (Olaia Iglesias - professora de Ciències Naturals) Temes a tractar: Escola Verda Propostes de millora per a fer un centre més càlid… Tema de la convocatòria de vagues:  com ho treballeu, en quin temps traieu als delegats de les classes… Valoració de la normativa del mòbil _________________________________________________________________ Desenvolupament de la reunió: Introducció: presentació dels diferents temes Escola Verda: presentació dels problemes (els patis està molt brut, no separem els residus…). Explica que hi ha un grup de professors impulsors, pe
Entrades recents